U gaat een behandeling met de Gamma Knife volgen

Voor de behandeling zijn 3 dagen hospitalisatie vereist.

1e dag

U zal worden opgenomen in het ziekenhuis en ondergebracht in een kamer van de dienst Neurochirurgie op de 4e verdieping. U zal enkele routine-onderzoeken ondergaan (bloedafname, eventueel een audiologisch of oftalmologisch onderzoek indien nodig, een schedelfoto, een elektrocardiogram…). U zal het medisch team van het Gamma Knife centrum ontmoeten. U zal door het verplegend personeel worden klaargemaakt voor de procedure van de volgende dag. U zult uw eerste nacht in het ziekenhuis verblijven.

2e dag

De dag wordt opgedeeld in 4 fasen.

  • Morgens vroeg (rond 7u30), zult u naar de dienst magnetische resonantie worden gebracht waar het stereotaxisch frame zal worden aangebracht, onder plaatselijke verdoving. Deze fase duurt ongeveer 10 minuten. De anesthesist zal erop toezien dat u zich kan ontspannen door middel van een medicament of een lichte sedatie.
  • Daarna volgen enkele beeldonderzoeken van de hersenen teneinde de nodige gegevens te bekomen voor het plannen van de behandeling. Na deze onderzoeken (over het algemeen rond 10u), zult u naar uw kamer terugkeren en zult u uw ontbijt kunnen nemen.
  • De beelden worden ingevoerd in de computer die dient voor de planning van de behandeling en de dokter berekent de parameters van de behandeling. Hij bekomt een optimale spreiding van de stralen die het te behandelen doelgebied dekt en de naastliggende gezonde structuren spaart. Deze fase van de procedure duurt tussen 1 uur en 4 uur, in functie van de complexiteit van de te realiseren planning. Tijdens deze periode blijft u op uw kamer; u kunt eten, lezen, televisie kijken, telefoneren, bezoek ontvangen, …
  • Wanneer de planning van de behandeling is afgerond, wordt het apparaat geprogrammeerd met de verkregen gegevens en worden door de arts van het Centrum verschillende systemen voor het valideren van de planning en het controleren van de precisie van de behandeling uitgevoerd. Ondertussen komt de ziekendrager u halen op uw kamer en brengt hij u naar het Gamma Knife Centrum. De verpleegsters vangen u op in de behandelruimte en de dokter maakt het stereotaxisch frame vast aan het apparaat. Zo wordt uw hoofd tijdens de behandeling gefixeerd door middel van het frame, maar de rest van uw lichaam blijft mobiel. Nadat alles nog een laatste keer is geverifieerd en gevalideerd, gaat de behandeling van start; de duur van de behandeling hangt af van de uitgevoerde planning en kan variëren van 20 minuten tot 4 uur. Gedurende de hele behandeling houden de dokters en verpleegsters toezicht via de camera en blijven ze via intercom met u in contact. Wanneer de behandeling is afgerond, neemt de dokter het stereotaxisch frame weg en keert u terug naar uw kamer. Op ieder moment kan de behandeling onderbroken worden. Tijdens de behandeling zult u geen bijzondere gewaarwording ervaren; u kunt de muziek van uw keuze beluisteren.

Over het algemeen nemen de 4 fasen van de behandelingsprocedure in totaal tussen de 4 en 8 uur in beslag.

3e dag

  • U ontmoet het verzorgend personeel van het Centrum en u ontvangt de nodige aanwijzingen betreffende uw terugkeer naar huis en de opvolging na de behandeling.
  • U kunt het ziekenhuis verlaten vanaf 10 uur ‘s morgens, voorzien van enkele documenten waarvan sommige bestemd zijn voor uw behandelend geneesheer en uw verwijzend arts.

Enkele tips betreffende uw verblijf in het ziekenhuis

Teneinde uw hospitalisatie zo comfortabel mogelijk te maken, vindt u hier enkele tips van de verpleegsters van het Gamma Knife Centrum:

  • Breng gerust een CD mee met uw favoriete muziek! Het is immers mogelijk om tijdens de behandeling naar muziek te luisteren.
  • Denk eraan om een haardroger of een extra handdoek mee te brengen, want u zal uw haar moeten wassen met een desinfecterende shampoo.
  • Vergeet niet dat u 2 nachten in het ziekenhuis zal verblijven. Voorzie dan ook het nodige toiletgerief en eventueel andere kleren.
  • Neem een comfortabele pyjama of bovenkleding zonder metaal (knop, rits…).

Medische opvolging

De radiochirurgische behandeling heeft nooit onmiddellijk effect, en wordt in het algemeen gespreid over enkele jaren. Dientengevolge zullen regelmatig klinische en radiologische controles nodig zijn. In het algemeen vinden deze controles plaats tussen 6 weken en 1 jaar na de behandeling, naargelang de behandelde pathologie. Deze controles zullen worden uitgevoerd hetzij door het Gamma Knife Centrum, hetzij door de verwijzend geneesheer-specialist.

De behandeling met de Gamma Knife heeft geen impact op de dagdagelijkse activiteit van de patiënt en zijn werkvermogen wordt geenszins aangetast. De patiënt blijft na de behandeling met de Gamma Knife onder toezicht van zijn behandelend geneesheer; de artsen van het Centrum kunnen in geval van problemen worden gecontacteerd.

Ga naar boven