De procedure voor een behandeling met de Gamma Knife bestaat uit 4 opeenvolgende fasen:

Plaatsen van het stereotaxisch frame  
De procedures voor stereotaxische neurochirurgie maken het mogelijk om hersenletsels te analyseren en te behandelen, na deze zeer nauwkeurig te hebben gelokaliseerd. Om tot een zeer hoge precisie te komen, is bij de radiochirurgische techniek met de Gamma Knife het plaatsen van een referentieframe nodig. Dit is het zogenaamde "stereotaxische frame", op basis waarvan het letsel wordt gelokaliseerd in de 3 ruimtelijke dimensies.
Maken van hersenfoto’s  
Aan de hand van de gemaakte foto’s kan men nauwkeurig het te behandelen letsel lokaliseren ten opzichte van het stereotaxische frame, teneinde de gegevens te bekomen die nodig zijn voor de planning van de behandeling, dat wil zeggen om de stralen te sturen op de target die door deze coördinaten wordt bepaald. Er kunnen meerdere soorten beelden worden gebruikt bij de radiochirurgische behandeling met de Gamma Knife. Deze beelden omvatten de magnetische-resonantiescan ("IRM"), de scanning, de Positronen Emissie Tomografie ("PET-scan") en/of de angiografie. De keuze van de soorten beelden is specifiek voor elke indicatie en elke patiënt in het bijzonder.
Dosimetrische planning  
Deze fase van de radiochirurgische procedure wordt op de computer uitgevoerd, met behulp van een specifiek programma voor de Gamma Knife (GammaPlan®). Ze bestaat erin de optimale parameters voor de behandeling te bepalen op basis van de voordien bekomen stereotaxische beelden. Er worden verschillende simulaties van behandelingen uitgevoerd en de bestralingsdoses worden berekend. De precisie van de behandeling wordt geverifieerd. Daarna worden verschillende kwaliteitscontroles uitgevoerd
Radiochirurgische bestraling  
Het Gama Knife-apparaat wordt geprogrammeerd met de gegevens die voortvloeien uit de dosimetrische planning. De patiënt wordt op het bed van de Gamma Knife gelegd en het stereotaxisch frame wordt aan het apparaat vastgemaakt. Na de positie van het frame te hebben geverifieerd, wordt de behandeling uitgevoerd. De duur van de bestraling hangt af van verschillende parameters van de dosimetrische planning (bv: aantal letsels, complexiteit van de vorm van het letsel of de letsels…).


***Video not found***
0 sec.
Views: 0
 
Ga naar boven